• Merhaba Ziyaretçi,
  Microsoft 365 Uygulamaları ile ilgili yeni haberler, dikkat çekici konular, ilgi ile takip edeceğiniz yazılar için.

  Abone Olun
 • ESTE - Microsoft Office Eğitimleri

  Yeni yıl Microsoft Office Eğitim planlarınız için bütçenizi oluşturmadan önce ESTE eğitim kalitesi ile tanışın. 🙌
  Kullanıcıların ihtiyacı olan yazılı materyal, dosya ve video kaynağı desteğimiz ile tüm ofis çalışanlarının iş süreçlerini rahatlatacak eğitimler planlayın. 🎯
  Microsoft Office eğitimlerimiz hakkında detaylı bilgi için bize ulaşın.

  👉 Microsoft Office Eğitim Talebi

Uygulama String Builder

Zeki Gürsoy

Uzman
Katılım
7 Haz 2018
Mesajlar
40
En iyi yanıt
0
Puanları
18
Konum
Sakarya-Hendek
"StringBuilder", Visual Studio' da bulunan bir sınıftır. Bu örnek, Excel simulasyonudur.

Normalde Visual Basic' de metin birleştirme operatorü "&" semboludur. İki metin veya sayı bu sembol ile birleşir. Birleştirilecek metin yüzbinlerce ise bu sembol performans kaybına neden olur. İşte bu durumda StringBuilder sınıfı çok yüksek bir hızda metin birleştirme işlemi yapar.

Ekli dosya ile bu performansları test ederek StringBuilder sınıfının performansını görebilirsiniz.

StringBuilder Sınıfı:
PHP:
'############################################
'#                     #
'#     Zeki GÜRSOY © 2005-2018     #
'#        04.06.2018        #
'#                     #
'# Yüksek performanslı StringBuilder Sınıfı #
'#                     #
'############################################
    
#If VBA7 And Win64 Then
  Private Declare PtrSafe Sub CopyMemory Lib "kernel32.dll" Alias "RtlMoveMemory" ( _
    ByRef Hedef As Any, _
    ByRef Kaynak As Any, _
    ByVal Uzunluk As Long)
#Else
  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32.dll" Alias "RtlMoveMemory" ( _
    ByRef Hedef As Any, _
    ByRef Kaynak As Any, _
    ByVal Uzunluk As Long)
#End If

Private mainArray() As Byte, L As Long, SLen As Integer

Public Sub Append(ByVal value As String)

  If value = "" Then Exit Sub
  
  SLen = Len(value)
  
  L = L + SLen
  
  ReDim Preserve mainArray(L - 1)
  
  CopyMemory mainArray(L - SLen), ByVal value, SLen
  
End Sub

Public Sub AppendLine(Optional ByVal value As String = "")

  SLen = Len(value) + 2
  
  L = L + SLen
  
  ReDim Preserve mainArray(L - 1)
 
  CopyMemory mainArray(L - SLen), ByVal value & vbNewLine, SLen
  
End Sub

Public Sub Clear()

  Call Class_Terminate
  
End Sub

Public Sub CopyTo(sourceIndex As Long, destination() As Byte, destinationIndex As Long, Count As Integer)

  If ArrayIsInitialized(destination) = -1 Then ReDim destination(L - 1) As Byte
  
  CopyMemory destination(destinationIndex), mainArray(sourceIndex), Count
  
End Sub

Public Sub Insert(ByVal index As Long, ByVal value As String)

  If value = "" Then Exit Sub
  
  SLen = Len(value)
  L = L + SLen
  
  ReDim Preserve mainArray(L - 1)
  
  CopyMemory mainArray(index + SLen), mainArray(index), L - (index + SLen)
  
  CopyMemory mainArray(index), ByVal value, SLen
  
End Sub

Public Sub Remove(ByVal startIndex As Long, ByVal SLength As Long)
  
  SLen = L - 1
  
  L = L - SLength
  
  If startIndex = SLen Then
    ReDim Preserve mainArray(L)
    Exit Sub
  End If
  
  CopyMemory mainArray(startIndex), mainArray(startIndex + SLength), L - startIndex + 1
  
  ReDim Preserve mainArray(L - 1)
  
End Sub

Public Sub Replace(ByVal oldValue As String, ByVal newValue As String, Optional ByVal startIndex As Long = 0, Optional ByVal Count As Long = -1)
  Dim txt As String
  
  If Count = -1 Then Count = L - 1
  
  txt = String(Count, " ")
    
  CopyMemory ByVal txt, mainArray(startIndex), Count
   
  Remove startIndex, Count
   
  txt = VBA.Replace(txt, oldValue, newValue)
  
  Insert startIndex, txt
  
End Sub

Public Function ToString(Optional startIndex As Long = -1, Optional Length As Long = 0) As String

  ToString = String(L, " ")
  
  CopyMemory ByVal ToString, mainArray(0), L
  
End Function

Public Property Get Length() As Long

  Length = L
  
End Property

Private Function ArrayIsInitialized(arr() As Byte) As Integer
  On Error Resume Next
  
  Dim i As Integer
  
  i = UBound(arr)
  
  If Err.Number <> 0 Then
  
    ArrayIsInitialized = -1
    
    Exit Function
    
  End If
  
  ArrayIsInitialized = i
  
End Function

Private Sub Class_Initialize()

  L = 0
  
  SLen = 0
  
End Sub

Private Sub Class_Terminate()

  ReDim mainArray(0)
  
  Erase mainArray
  
  L = 0
  
End Sub

Test 1:
PHP:
Sub Test1()
  Dim s As String
  
  t1 = Timer
  
  For i = 1 To 500000
    s = s & "A"
  Next
  
  t2 = Timer
  
  MsgBox t2 - t1
End Sub

Test 2:
PHP:
Sub Test2()
  Dim sb As New StringBuilder
  
  t1 = Timer
  
  For i = 1 To 500000
    sb.Append "A"
  Next
  
  t2 = Timer
  
  MsgBox t2 - t1 '& " " & sb.ToString
End Sub
 

Ekli dosyalar

 • StringBuilder.xlsm
  21.5 KB · Görüntüleme: 16

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,486
En iyi yanıt
13
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Office Vers.
Office 365 TR+EN
Zeki Bey, paylaşımınız için teşekkürler. (y)

"&" Birleştirme Operatörüyle 57 saniye sürerken, StringBuilder Sınıfı ile 1,47 saniye gibi müthiş bir hız farkı gözlemledim. :eek:
Bu tarz yüksek sayıdaki metin birleştirme işlemlerinde mutlaka kullanacağım.
 
Üst Alt