Makale Sürücü Tipi Sabitleri (Drive Type Constants)

SabitDeğerAçıklama

Unknown

0

Sürücü tipi belirlenemiyor.

Removable

1

Drive'da çıkarılabilir medya var. Bu, tüm disket sürücüleri ve diğer birçok depolama cihazını içerir.

Fixed

2

Sürücü sabit (değiştirilemeyen) medyaya sahiptir. Bu, çıkarılabilir sabit sürücüler de dahil olmak üzere tüm sabit sürücüleri içerir.

Remote

3

Ağ sürücüleri. Bu, bir ağda herhangi bir yerde paylaşılan sürücüleri içerir.

CDROM

4

Sürücü bir CD-ROM'dur. Salt okunur ve okuma / yazma CD-ROM sürücüleri arasında ayrım yapılmaz.

RAMDisk

5

Sürücü, yerel bilgisayardaki bir disk sürücüsü gibi davranan bir Rasgele Erişim Belleği (RAM) bloğudur.
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt