Örnek Dosya Sütundaki Verileri İlgili Sayfalara Aktarmak

Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,105
En iyi yanıt
3
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.excelarsivi.com
Ad Soyad
Excel Arşivi
Sütundaki verilere göre, o verileri kendi isimleriyle oluşan sayfalara aktarmak için bu kodları kullanabilirsiniz.
* B sütunundaki benzersiz verilere göre sayfalar oluşturulur ve A ile I sütunu arasındaki verileri de ilgili sayfalara aktarır.

PHP:
Sub Emre()
  Dim Sayfa$, a%, i&
  Application.ScreenUpdating = False
  For a = 2 To Worksheets.Count
    Sheets(a).Range("A2:I10000").Delete Shift:=xlUp
  Next a
  For i = 2 To Sayfa1.Range("B65536").End(3).Row
    Sayfa = Sayfa1.Cells(i, "B").Value
    If Not SayfaVarMi(Sayfa) Then
      Sheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count)
      ActiveSheet.Name = Sayfa
      Sayfa1.Rows(1).Copy ActiveSheet.Rows(1)
    End If
    If Sayfa1.Cells(i, 2).Value = Sayfa Then
      Sayfa1.Range("A" & i & ":I" & i).Copy _
      Sheets(Sayfa).Range("A" & Sheets(Sayfa).Range("A65536").End(3).Row + 1)
    End If
  Next i
  Sayfa1.Activate
  MsgBox "İşlem Tamamlandı.", vbInformation, "Www.ExcelTurkey.Com"
  Application.ScreenUpdating = True
  i = Empty: a = Empty: Sayfa = vbNullString
End Sub

Function SayfaVarMi(SayfaAdi As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  SayfaVarMi = CBool(Len(Worksheets(SayfaAdi).Name) > 0)
End Function
Örnek dosyayı da ek'ten indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

Üst Alt