Örnek Dosya Sütundaki Verileri İlgili Sayfalara Aktarmak

Admin

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,094
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
www.excelarsivi.com
Ad Soyad
Excel Arşivi
Sütundaki verilere göre, o verileri kendi isimleriyle oluşan sayfalara aktarmak için bu kodları kullanabilirsiniz.
* B sütunundaki benzersiz verilere göre sayfalar oluşturulur ve A ile I sütunu arasındaki verileri de ilgili sayfalara aktarır.

PHP:
Sub Emre()
  Dim Sayfa$, a%, i&
  Application.ScreenUpdating = False
  For a = 2 To Worksheets.Count
    Sheets(a).Range("A2:I10000").Delete Shift:=xlUp
  Next a
  For i = 2 To Sayfa1.Range("B65536").End(3).Row
    Sayfa = Sayfa1.Cells(i, "B").Value
    If Not SayfaVarMi(Sayfa) Then
      Sheets.Add After:=Worksheets(Worksheets.Count)
      ActiveSheet.Name = Sayfa
      Sayfa1.Rows(1).Copy ActiveSheet.Rows(1)
    End If
    If Sayfa1.Cells(i, 2).Value = Sayfa Then
      Sayfa1.Range("A" & i & ":I" & i).Copy _
      Sheets(Sayfa).Range("A" & Sheets(Sayfa).Range("A65536").End(3).Row + 1)
    End If
  Next i
  Sayfa1.Activate
  MsgBox "İşlem Tamamlandı.", vbInformation, "Www.ExcelTurkey.Com"
  Application.ScreenUpdating = True
  i = Empty: a = Empty: Sayfa = vbNullString
End Sub

Function SayfaVarMi(SayfaAdi As String) As Boolean
  On Error Resume Next
  SayfaVarMi = CBool(Len(Worksheets(SayfaAdi).Name) > 0)
End Function
Örnek dosyayı da ek'ten indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

Üst Alt