Uygulama TextBox'ta Tarih Formatlı Giriş

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,232
En iyi yanıt
9
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Hazırladığınız uygulama veya programlarda TextBox kullanıyor ve bu TextBox'a da bir tarih girişi yapıyorsanız, bu tarih girişini kolaylaştıran kullanışlı bir uygulama örneği eklemek istiyorum.

textboxtarih.gif

Aşağıdaki kodları, UserForm kod penceresine yapıştırıp test edebilirsiniz.

UserForm_Initialize olayı
PHP:
Private Sub UserForm_Initialize()
  On Error Resume Next
  With TextBox1
    .MaxLength = 10
    .EnterFieldBehavior = fmEnterFieldBehaviorRecallSelection
    .Text = "##.##.####"
    .SelStart = 0
    .SelLength = 1
  End With
End Sub
TextBox1_Change olayı
PHP:
Private Sub TextBox1_Change()
  On Error Resume Next
  With TextBox1
    .SelLength = 1
    If .SelText = "." Then
      .SelStart = .SelStart + 1
      .SelLength = 1
    End If
  End With
End Sub
TextBox1_KeyDown olayı..
PHP:
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
  On Error GoTo Hata:
  With TextBox1
    If KeyCode = vbKeyLeft Or KeyCode = vbKeyBack Then
      KeyCode = vbKeySelect
      .SelStart = .SelStart - 1
      .SelLength = 1
    ElseIf KeyCode = vbKeyRight Then
      KeyCode = vbKeySelect
      .SelStart = .SelStart + 1
      .SelLength = 1
    ElseIf KeyCode = vbKeyDelete Then
      KeyCode = vbKeySelect
    If .SelText = "." Then
      .SelText = "."
        Else
      .SelText = "#"
    End If
      .SelStart = .SelStart - 1
      .SelLength = 1
    ElseIf KeyCode = vbKeyHome Then
      KeyCode = vbKeySelect
      .SelStart = 0
      .SelLength = 1
    ElseIf KeyCode = vbKeyEnd Then
      KeyCode = vbKeySelect
      .SelStart = Len(TextBox1) - 1
      .SelLength = 1
    End If
  End With
  Exit Sub
Hata:
  KeyCode = vbKeySelect
  TextBox1.SelStart = 0
  TextBox1.SelLength = 1
End Sub
Dosyayı ek'ten indirebilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

Üst Alt