Makale TYPEOF

Bu Makale Yaralı Oldu mu?

  • Evet

  • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
TYPEOF

Nesne veri tipini döndürür.

İfade: Referans veri tipini değerlendirir.

Açıklamalar
  • Bu işleç her zaman İşleç anahtar sözcüğü ile bağlantılı olarak kullanılır.
  • Bu değer veri türleri referans veri türleri ile kullanılamaz.

Örnek Kullanım
PHP:
Dim ctrl As Control
For Each ctrl In Me.Controls
   If TypeOf ctrl Is MSForms.TextBox Then
      ctrl.Text = vbNullString
   End If
Next ctrl

Set fs = New Scripting.FileSystemObject
If TypeOf fs Is Scripting.FileSystemObject Then
MsgBox "Evet"
End If
 
Son düzenleme:
Admin

Yorumlar

Üst Alt