sql sorgu

 1. F

  SQL Sorgu Satış ve Tahsilat Detaylı Bakiye Listesi

  LOGO'dan alarak Excel'de 8 kolondan oluşan şöyle bir rapor hazırlamak istiyorum: MÜŞTERİ ADI / C/H BAKİYESİ / SON SATIŞ TARİHİ / SON SATIŞ TUTARI / SON SATIŞI YAPAN ELEMAN / SON TAHSİLAT TARİHİ / SON TAHSİLAT TUTARI / SON TAHSİLAT TÜRÜ Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim?
 2. Y

  SQL Sorgu Logo Tiger 3 Satış Faturalarında Maliyet Tablosu

  Merhabalar, Malum yıl sonuna geldik hesap kitap defterleri açıldı.. Logo TIGER3 programında gördüğüm fakat standart raporlarda bulamadığım bir raporlaması var o rapora ulaşmak istiyorum yaptığım araştırma sonucunda hazır bir şablona rapora ulaşamadım. Kendim sql den hazırlamak istedim o...
 3. Vedat ÖZER

  Satış Borçlu Cariler'in Tahsilat Detayı

  Vedat ÖZER Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Borçlu Cariler'in Tahsilat Detayı - Borçlu Cariler Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
 4. Vedat ÖZER

  SQL Sorgu Sql'de Dinamik Pivot Rapor

  Vedat ÖZER Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Sql'de Dinamik Pivot Rapor - Dinamik Pivot Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
 5. Vedat ÖZER

  SQL Sorgu Logo Fifo'ya Benzer Sql Sorgusu

  Vedat ÖZER Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Logo Fıfo'ya Benzer Sql Sorgusu - Proğram Bağımsız İşlem Yapmaktadır. Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
 6. Vedat ÖZER

  SQL Sorgu Mizan Sorgusu

  Vedat ÖZER Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Mizan Sorgusu - Sql'de Alınmaktadır. Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
 7. Vedat ÖZER

  Satış Borç / Alacak Yaşlandırma Sorgusu

  Vedat ÖZER Kullanıcımız yeni bir kaynak oluşturdu: Borç / Alacak Yaşlandırma Sorgusu - Borç Kapamaya Gerek Kalmadan Alabilirsiniz Bu kaynak hakkında daha fazla bilgi ...
 8. Murat OSMA

  SQL Sorgu Banka ve Muhasebe Bakiye Karşılaştırma

  Logo'da Banka ve Muhasebe Bakiye Karşılaştırma raporu için bu sorguyu kullanabilirsiniz. SELECT tablo.*, tablo.MODULBAKIYESI-tablo.MUHASEBETUTARI AS FARK FROM ( SELECT (SELECT CODE FROM LG_214_BNCARD WHERE LOGICALREF=SUBE.BANKREF)BANKAKODU, (SELECT DEFINITION_ FROM LG_214_BNCARD WHERE...
 9. Murat OSMA

  SQL Sorgu Satış ve Çek Durumu - Tahsil Portföy Dövizli

  Logo'da Satış ve Çek durum tablosu için bu sorguyu kullanabilirsiniz. SELECT C.CODE CARIKODU, C.DEFINITION_ CARIUNVANI, ROUND(ISNULL((select SUM(TOTAL)-SUM(PAID) from LG_500_01_PAYTRANS WHERE CARDREF=C.LOGICALREF),0),2)BAKIYE, ROUND(ISNULL((SELECT SUM(TRNET) FROM lg_500_01_INVOICE WHERE...
 10. Murat OSMA

  SQL Sorgu Kasa Gider Raporu

  Logo'da Kasa Gider Raporu oluşturmak için bu sorguyu kullanabilirsiniz. ALTER VIEW [dbo].[SNM_GIDER_LISTESI_054] AS SELECT * FROM(SELECT CASE STL.LINETYPE WHEN 0 THEN (SELECT CODE FROM LG_054_ITEMS WHERE LOGICALREF=STL.STOCKREF) WHEN 4 THEN (SELECT CODE FROM LG_054_SRVCARD WHERE...
 11. Murat OSMA

  SQL Sorgu Banka Hareketleri

  Logo'da Banka Hareketleri tablosu için bu sorguyu kullanabilirsiniz. SELECT SNM.YIL,SNM.AY,SNM.TARIH,SNM.ISLEMTURU,SNM.FISNO,SNM.BANKA_CARI, SNM.BANKAKODU,SNM.BANKAADI,SNM.HESAPKODU,SNM.HESAPADI,SNM.KARSIHESAPKODU,SNM.KARSIHESAPADI, ISNULL(CASE HAREKETTURU WHEN 'BORC' THEN AMOUNT END,0)...
 12. Murat OSMA

  SQL Sorgu Fiyatsız Varyantlı Stoklar

  Logo'da Fiyatsız Varyantlı Stoklar tablosu için bu sorguyu kullanabilirsiniz. SELECT * FROM ( SELECT (SELECT CODE FROM LG_215_ITEMS WHERE LOGICALREF=V.ITEMREF)STOKKODU, (SELECT NAME FROM LG_215_ITEMS WHERE LOGICALREF=V.ITEMREF)STOKADI, V.CODE VARYANTKODU,V.NAME VARYANTADI...
 13. Murat OSMA

  SQL Sorgu Kasa Hareketleri

  Logo'da Kasa Hareketleri raporu için bu sorguyu kullanabilirsiniz. SELECT YIL,AY,TARIH,TURU,FISNO,KASAKODU,KASAADI, CASE WHEN TRCODE IN(11,12) THEN (SELECT CODE FROM LG_215_EMUHACC WHERE LOGICALREF= (SELECT CLACCREF FROM LG_215_01_CLFLINE WHERE LOGICALREF=SNM.TRANSREF)) WHEN TRCODE...
 14. Murat OSMA

  SQL Sorgu Muhasebe Hareketleri

  Logo'da Muhasebe Hareketleri tablosu için bu sorguyu kullanabilirsiniz. SELECT YEAR(EM.DATE_)YIL,MONTH(EM.DATE_)AY,EM.DATE_ TARIH, (SELECT FICHENO FROM LG_215_01_EMFICHE WHERE LOGICALREF=EM.ACCFICHEREF)FISNO, (SELECT CODE FROM LG_215_EMUHACC WHERE LOGICALREF=EM.ACCOUNTREF)HESAPKODU...
 15. Murat OSMA

  SQL Sorgu Varyantlı Satışlar

  Logo'da Varyantlı Satışlar raporu için bu sorguyu kullanabilirsiniz. SELECT * FROM (SELECT DATE_ AS [TARİH], (SELECT FICHENO FROM LG_215_01_STFICHE WHERE LOGICALREF=S.STFICHEREF)AS [FİŞ NO], (SELECT CODE FROM LG_215_ITEMS WHERE LOGICALREF=S.STOCKREF ) AS [STOK KODU], (SELECT NAME FROM...
 16. Murat OSMA

  SQL Sorgu Hammadde İhtiyaç Raporu

  Logo'da Hammadde İhtiyaç Raporu almak için bu sorguyu kullanabilirsiniz. SELECT CODE, NAME , ISNULL((SELECT MINLEVEL FROM LG_500_INVDEF WHERE ITEMREF=ITM.LOGICALREF AND INVENNO=0 AND VARIANTREF=0),0)ASGARI, ISNULL((SELECT SUM(ONHAND) FROM LV_500_01_GNTOTST WHERE STOCKREF=ITM.LOGICALREF AND...
 17. Murat OSMA

  SQL Sorgu Rezerve Detayları

  Logo'da Rezerve Detayları raporu için bu sorguyu kullanabilirsiniz. SELECT * FROM (SELECT (SELECT CODE FROM LG_500_ITEMS WHERE LOGICALREF=STL.STOCKREF)STOKKODU, (SELECT NAME FROM LG_500_ITEMS WHERE LOGICALREF=STL.STOCKREF)STOKADI...
 18. Murat OSMA

  SQL Sorgu Sipariş Detayları

  Logo'da Sipariş Detayları için bu sorguyu kullanabilirsiniz. SELECT O.DATE_ AS TARIH, O.DUEDATE GELECEGITARIH, (SELECT FICHENO FROM LG_500_01_ORFICHE WHERE LOGICALREF=O.ORDFICHEREF)FISNO, (SELECT CODE FROM LG_500_ITEMS WHERE LOGICALREF=O.STOCKREF)STOKKODU, (SELECT NAME FROM LG_500_ITEMS WHERE...
 19. Murat OSMA

  SQL Sorgu Kasa Tahsilatlar Raporu

  Logo'da Kasa Tahsilatlar Raporu oluşturmak için bu kodları kullanabilirsiniz. SELECT C.DATE_ TARIH, (SELECT CODE FROM LG_223_CLCARD WHERE LOGICALREF=C.CLIENTREF)CARIKODU, (SELECT DEFINITION_ FROM LG_223_CLCARD WHERE LOGICALREF=C.CLIENTREF)CARIADI, TRANNO KASAFISNO, DOCODE...
 20. Murat OSMA

  SQL Sorgu Çek Ortalama Vade Sorgusu

  Logo'da Çek Ortalama Vadeleri için bu sorguyu kullanabilirsiniz. SELECT CAST(SUM(ADAT)/SUM(AMOUNT) AS DATETIME) ORTALAMAVADE FROM ( select CSC.AMOUNT,CSC.DUEDATE,CSC.amount*CAST(CONVERT(datetime,CSC.duedate) as float)ADAT from LG_215_01_CSCARD CSC WHERE CSC.DOC=1 AND CSC.DEVIR=0 AND...
Üst Alt