Makale ERASE

Bu Makale Yararlı Oldu mu?

  • Evet

  • Hayır


Sonuçlar yalnızca oylamadan sonra görülebilir.
ERASE

Bir dizinin elemanlarını yeniden başlangıç durumuna getirir.

Açıklamalar
* Tek bir dizi değişkeni olabilir veya virgülle ayrılmış birden çok dizi değişken olabilir.
* Bu alt yordam temel olarak tüm geçerli öğeleri siler ve bunları 0 veya sıfır uzunluklu bir dize ("") ile değiştirir.
* Dizi bir Variant dizisi ise, elemanlar Empty olarak ayarlanır.
* Dizi bir Object dizisi ise, elemanlar Nothing olarak ayarlanır.
* Bu alt program, dizinin türüne (sabit boyutlu veya dinamik) bağlı olarak biraz farklı davranır. Hiçbiri hafızada tutulmaz.
* Dinamik bir dizi, herhangi bir eleman eklenmeden önce ReDim ifadesini tekrar kullanmalıdır.
* Statik (veya sabit boyutlu) bir dizi boş öğelerle doldurulacaktır.
* Değişken uzunluk dizisindeki Erase deyimini kullandıktan sonra dizinin boyutlarını yeniden tanımlamak için ReDim alt yordamını kullanmanız gerekir.

Örnek Kullanım
PHP:
Erase dizi
Erase dizi1, dizi2, dizi3
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt