Makale EXP - ÜS

Exp( Number ) -- ÜS

Üstel fonksiyon değerini verir e^ verilen bir değerde, ^ yani işlev sağlanan bir güce yükseltilmiş
matematiksel sabit e'yi (doğal logaritmanın tabanı) döndürür.(Double).


Number

e değerini sabitlemek istediğiniz güçtür . (Double)

Açıklamalar
* Number 709.782712893 'ten büyük ise, böyle bir hata üretir; Run-time error '6': Overflow - Çalışma zamanı hatası '6': Taşma
* Bu işlevi bir sayı olarak yorumlanamayan bir değerle birlikte verilirse, böyle bir hatayı üretir; Run-time error '13': Type mismatch - Çalışma zamanı hatası '13': Tür uyuşmazlığı
* Sabit e yaklaşık 2.718282'dir.
* Bu işlev, LOG işlevinin eylemini tamamlar ve bazen anti-logaritma olarak adlandırılır.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  MsgBox Exp(1) ' = 2,71828182845905
  MsgBox Exp(4) ' = 54,59815..
  val1 = Exp(-0.1)
  val2 = Exp(0)
  val3 = Exp(1.5)
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt