Makale FIX

Fix( Number )

Verilen bir sayıyı bir tam sayıya keser. (Double)


Number

Tam sayı kısmını almak istediğiniz sayıdır. (Double)

Açıklamalar
* Bu işlev, pozitif sayılar için INT işleviyle aynıdır .
* Bu işlev ile INT işlevi arasındaki fark, negatif sayıların da yuvarlatılmış olmasıdır .
* Döndürülen değer, girilen değerle aynı veri türüne sahip olur. Örneğin, bir Tam sayı veri türü girilirse, Tam sayı veri türü döndürülür.
* Bu işlev her zaman bir Double döndürür.
* Bu işlev yuvarlamadan kesilir.
* Number Null içeriyorsa, Null değer döndürülür.
* Number kesirli bir bölüm içeriyorsa, sonuçta elde edilen tam sayı değeri kullanılır.
* Number <0 ise, o zaman Number dan büyük veya ona eşit olan ilk negatif tam sayı döndürülür.
* Bu işlevin sonuçları şuna eşdeğerdir: Sgn (sayı) * Int (Abs (sayı))

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  int1 = Fix(77.7) '= 77
  int2 = Fix(-77.7) ' = -77
  int3 = Fix(-88)
  f1 = Fix(12.34) ' = 12
  f2 = Fix(12.99) '= 12
  f3 = Fix(-8.4) ' = -8
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt