Makale FORMATCURRENCY

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,247
En iyi yanıt
9
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
FormatCurrency( Expression, [NumDigitsAfterDecimal], [IncludeLeadingDigit], [UseParensForNegativeNumbers], [GroupDigits] )

Sayısal bir ifadeye bir para birimi biçimi uygular ve sonucu metin olarak döndürür. (String)


Expression

Biçimlendirmek istediğiniz sayısal ifade.

[NumDigitsAfterDecimal]

Ondalıktan sonra gösterilmesi gereken basamak sayısını belirten isteğe bağlı sayısal değer.
Eğer [NumDigitsAfterDecimal], bilgisayarın bölgesel ayarlarının kullanılması gerektiğini belirtmek isterseniz değeri -1 varsayılan olarak atandı.

[IncludeLeadingDigit]

Kesirli değerler için baştaki bir sıfırın görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirten isteğe bağlı bir vbTriState numaralandırma değeridir. (Integer)
-1 = vbTrue - Önde sıfır gösterme.
0 = vbFalse - Önde sıfır göster.
1 = vbUseDefault - Varsayılan bilgisayar ayarlarını kullanın.
Gerekmiyorsa , [IncludeLeadingDigit] argümanı, vbUseDefault olarak ayarlanır.

[UseParensForNegativeNumbers]

Negatif sayıların parantez içine alınmasının gerekip gerekmediğini belirten isteğe bağlı bir vbTriState numaralandırma değeridir. (Integer)
-1 = vbTrue - Parantez içinde negatif sayıları gösterin.
0 = vbFalse - Parantez içinde negatif sayıları gösterin.
1 = vbUseDefault - Varsayılan bilgisayar ayarlarını kullanın.
Gerekmiyorsa , [UseParensForNegativeNumbers] argümanı, vbUseDefault olarak ayarlanır.

[GroupDigits]

Bilgisayarın bölgesel ayarlarında belirtilen grup sınırlayıcıyı kullanarak sayının gruplandırılıp gruplandırılmayacağını (bin, vb.) belirterek isteğe bağlı bir vbTriState numaralandırma değeri. (Integer)
Bu, aşağıdaki değerlerden herhangi birine sahip olabilir:
-1 = vbTrue - Rakamları gruplamayın.
0 = vbFalse - Rakamları gruplayın.
1 = vbUseDefault -Varsayılan bilgisayar ayarlarını kullanın.
Eğer atlanırsa, [GroupDigits] argümanı, vbUseDefault olarak ayarlanır .

Açıklamalar
* [NumDigitsAfterDecimal] boş bırakılırsa, -1 olarak kabul edilir.
* [IncludeLeadingDigit] öğesi boş bırakılırsa, vbTrue kullanılır.
* [UseParensForNegativeNumbers] boş bırakılırsa, vbFalse kullanılır.
* Bir veya daha fazla isteğe bağlı argüman ihmal edildiğinde, ihmal edilen argümanlar için değerler bilgisayarın bölgesel ayarları tarafından sağlanır.
* Para birimi sembolünün para birimine göre pozisyonu, sistemin bölgesel ayarları tarafından belirlenir.
* Tüm ayar bilgileri, Expression argümanında gelen öndeki sıfır dışında, Bölgesel Ayarlar Para Birimi sekmesinden gelir.
* Kullanılan para birimi simgesi, sistem kontrol panelinde tanımlananla aynıdır.
* Eğer Expression'da FormatCurrency işlevine verilen ifade, sayısal bir değer haline dönüştürülemez bir metin dizesi ise, bu hatayı alırsınız:
Run-time error '13': Type mismatch - [SUP]Çalışma zamanı hatası '13': Tür uyuşmazlığı[/SUP]

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
    MsgBox FormatCurrency(200)
    MsgBox FormatCurrency(200, 3)
    MsgBox FormatCurrency(0.56, 3, vbFalse)
    MsgBox FormatCurrency(0.56, 3, vbTrue)
    MsgBox FormatCurrency(-0.56, , , vbTrue)
End Sub
 
Üst Alt