Makale FORMATCURRENCY

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,327
En iyi yanıt
11
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Office Versiyon
Office 365 TR+EN
FormatCurrency( Expression, [NumDigitsAfterDecimal], [IncludeLeadingDigit], [UseParensForNegativeNumbers], [GroupDigits] )

Sayısal bir ifadeye bir para birimi biçimi uygular ve sonucu metin olarak döndürür. (String)


Expression

Biçimlendirmek istediğiniz sayısal ifade.

[NumDigitsAfterDecimal]

Ondalıktan sonra gösterilmesi gereken basamak sayısını belirten isteğe bağlı sayısal değer.
Eğer [NumDigitsAfterDecimal], bilgisayarın bölgesel ayarlarının kullanılması gerektiğini belirtmek isterseniz değeri -1 varsayılan olarak atandı.

[IncludeLeadingDigit]

Kesirli değerler için baştaki bir sıfırın görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirten isteğe bağlı bir vbTriState numaralandırma değeridir. (Integer)
-1 = vbTrue - Önde sıfır gösterme.
0 = vbFalse - Önde sıfır göster.
1 = vbUseDefault - Varsayılan bilgisayar ayarlarını kullanın.
Gerekmiyorsa , [IncludeLeadingDigit] argümanı, vbUseDefault olarak ayarlanır.

[UseParensForNegativeNumbers]

Negatif sayıların parantez içine alınmasının gerekip gerekmediğini belirten isteğe bağlı bir vbTriState numaralandırma değeridir. (Integer)
-1 = vbTrue - Parantez içinde negatif sayıları gösterin.
0 = vbFalse - Parantez içinde negatif sayıları gösterin.
1 = vbUseDefault - Varsayılan bilgisayar ayarlarını kullanın.
Gerekmiyorsa , [UseParensForNegativeNumbers] argümanı, vbUseDefault olarak ayarlanır.

[GroupDigits]

Bilgisayarın bölgesel ayarlarında belirtilen grup sınırlayıcıyı kullanarak sayının gruplandırılıp gruplandırılmayacağını (bin, vb.) belirterek isteğe bağlı bir vbTriState numaralandırma değeri. (Integer)
Bu, aşağıdaki değerlerden herhangi birine sahip olabilir:
-1 = vbTrue - Rakamları gruplamayın.
0 = vbFalse - Rakamları gruplayın.
1 = vbUseDefault -Varsayılan bilgisayar ayarlarını kullanın.
Eğer atlanırsa, [GroupDigits] argümanı, vbUseDefault olarak ayarlanır .

Açıklamalar
* [NumDigitsAfterDecimal] boş bırakılırsa, -1 olarak kabul edilir.
* [IncludeLeadingDigit] öğesi boş bırakılırsa, vbTrue kullanılır.
* [UseParensForNegativeNumbers] boş bırakılırsa, vbFalse kullanılır.
* Bir veya daha fazla isteğe bağlı argüman ihmal edildiğinde, ihmal edilen argümanlar için değerler bilgisayarın bölgesel ayarları tarafından sağlanır.
* Para birimi sembolünün para birimine göre pozisyonu, sistemin bölgesel ayarları tarafından belirlenir.
* Tüm ayar bilgileri, Expression argümanında gelen öndeki sıfır dışında, Bölgesel Ayarlar Para Birimi sekmesinden gelir.
* Kullanılan para birimi simgesi, sistem kontrol panelinde tanımlananla aynıdır.
* Eğer Expression'da FormatCurrency işlevine verilen ifade, sayısal bir değer haline dönüştürülemez bir metin dizesi ise, bu hatayı alırsınız:
Run-time error '13': Type mismatch - [SUP]Çalışma zamanı hatası '13': Tür uyuşmazlığı[/SUP]

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
    MsgBox FormatCurrency(200)
    MsgBox FormatCurrency(200, 3)
    MsgBox FormatCurrency(0.56, 3, vbFalse)
    MsgBox FormatCurrency(0.56, 3, vbTrue)
    MsgBox FormatCurrency(-0.56, , , vbTrue)
End Sub
 
Üst Alt