Makale FORMATNUMBER

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,326
En iyi yanıt
11
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Office Versiyon
Office 365 TR+EN
FormatNumber( Expression, [NumDigitsAfterDecimal], [IncludeLeadingDigit], [UseParensForNegativeNumbers], [GroupDigits] )

Sayısal bir ifadeye bir sayı biçimi uygular ve sonucu metin olarak döndürür. (String)


Expression

Biçimlendirmek istediğiniz ifade.

[NumDigitsAfterDecimal]

Ondalıktan sonra gösterilmesi gereken basamak sayısını belirten isteğe bağlı sayısal değer.
Eğer [NumDigitsAfterDecimal], bilgisayarın bölgesel ayarlarının kullanılması gerektiğini belirtmek isterseniz; değeri -1 varsayılan olarak bırakabilirsiniz.

[IncludeLeadingDigit]

Kesirli değerler için baştaki bir sıfırın görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirten isteğe bağlı bir vbTriState numaralandırma değeridir. (Integer)
-1 = vbTrue - Önde sıfır gösterme.
0 = vbFalse - Önde sıfır göster.
1 = vbUseDefault - Varsayılan bilgisayar ayarlarını kullanın.
Gerekmiyorsa , [IncludeLeadingDigit] argümanı, vbUseDefault olarak ayarlanır .

[UseParensForNegativeNumbers]

Negatif sayıların parantez içine alınmasının gerekip gerekmediğini belirten isteğe bağlı bir vbTriState numaralandırma değeridir. (Integer)
-1 = vbTrue - Parantez içinde negatif sayıları gösterme.
0 = vbFalse - Parantez içinde negatif sayıları göster.
1 = vbUseDefault - Varsayılan bilgisayar ayarlarını kullanın.
Gerekmiyorsa , [UseParensForNegativeNumbers] argümanı, vbUseDefault olarak ayarlanır .

[GroupDigits]

Bilgisayarın bölgesel ayarlarında belirtilen grup sınırlayıcıyı kullanarak sayının gruplandırılıp gruplandırılmayacağını (bin, vb.) belirterek isteğe bağlı bir vbTriState numaralandırma değeri. (Integer)
Bu, aşağıdaki değerlerden herhangi birine sahip olabilir:
-1 = vbTrue - Rakamları gruplamayın.
0 = vbFalse - Rakamları gruplayın.
1 = vbUseDefault - Varsayılan bilgisayar ayarlarını kullanın.
Eğer atlanırsa, [GroupDigits] argümanı, vbUseDefault olarak ayarlanır .

Açıklamalar
* [NumDigitsAfterDecimal] boş bırakılırsa, o zaman 2 kullanılır.
* [IncludeLeadingDigit] öğesi boş bırakılırsa, vbTrue kullanılır.
* [UseParensForNegativeNumbers] boş bırakılırsa, o zaman vbFalse kullanılır.
* [GroupDigits] boş bırakılırsa, vbTrue kullanılır.
* Eğer Expression'da FormatNumber işlevine verilen ifade, sayısal bir değer haline dönüştürülemez bir metin dizesi ise, bu hatayı alırsınız:
Run-time error '13': Type mismatch - [SUP]Çalışma zamanı hatası '13': Tür uyuşmazlığı[/SUP]

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  MsgBox FormatNumber(123.456)
  MsgBox FormatNumber(1000000)
  MsgBox FormatNumber(100.55, 0)
  MsgBox FormatNumber(123.456, 3)
  MsgBox FormatNumber(0.456, , vbFalse)
  MsgBox FormatNumber(-40.456, , , vbTrue)
  MsgBox FormatNumber(1000000, , , , vbFalse)
  MsgBox FormatNumber(1000000, , , , vbTrue)
End Sub
 
Üst Alt