Makale FORMATPERCENT

FormatPercent( Expression, [NumDigitsAfterDecimal], [IncludeLeadingDigit], [UseParensForNegativeNumbers], [GroupDigits] )

Sayısal bir ifadeye bir yüzde biçimi uygular ve sonucu metin olarak döndürür. (String)


Expression

Biçimlendirmek istediğiniz ifade.

[NumDigitsAfterDecimal]

Ondalıktan sonra gösterilmesi gereken basamak sayısını belirten isteğe bağlı sayısal değer.
Eğer [NumDigitsAfterDecimal], bilgisayarın bölgesel ayarlarının kullanılması gerektiğini belirtmek isterseniz; değeri -1 varsayılan olarak bırakabilirsiniz.

[IncludeLeadingDigit]

Kesirli değerler için baştaki bir sıfırın görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirten isteğe bağlı bir vbTriState numaralandırma değeridir. (Integer)
-1 = vbTrue - Önde sıfır gösterme.
0 = vbFalse - Önde sıfır göster.
1 = vbUseDefault - Varsayılan bilgisayar ayarlarını kullanın.
Gerekmiyorsa , [IncludeLeadingDigit] argümanı, vbUseDefault olarak ayarlanır .

[UseParensForNegativeNumbers]

Negatif sayıların parantez içine alınmasının gerekip gerekmediğini belirten isteğe bağlı bir vbTriState numaralandırma değeridir. (Integer)
-1 = vbTrue - Parantez içinde negatif sayıları gösterme.
0 = vbFalse - Parantez içinde negatif sayıları göster.
1 = vbUseDefault - Varsayılan bilgisayar ayarlarını kullanın.
Gerekmiyorsa , [UseParensForNegativeNumbers] argümanı, vbUseDefault olarak ayarlanır .

[GroupDigits]

Bilgisayarın bölgesel ayarlarında belirtilen grup sınırlayıcıyı kullanarak sayının gruplandırılıp gruplandırılmayacağını (bin, vb.) belirterek isteğe bağlı bir vbTriState numaralandırma değeri. (Integer)
Bu, aşağıdaki değerlerden herhangi birine sahip olabilir:
-1 = vbTrue - Rakamları gruplamayın.
0 = vbFalse - Rakamları gruplayın.
1 = vbUseDefault - Varsayılan bilgisayar ayarlarını kullanın.
Eğer atlanırsa, [GroupDigits] argümanı, vbUseDefault olarak ayarlanır .

Açıklamalar
* Expression, % karakter karakterleri ile yüzde (100 ile çarpılır) olarak biçimlendirilir.
* [NumDigitsAfterDecimal] boş bırakılırsa, o zaman 2 kullanılır.
* [IncludeLeadingDigit] öğesi boş bırakılırsa, vbTrue kullanılır.
* [UseParensForNegativeNumbers] boş bırakılırsa, o zaman vbFalse kullanılır.
* [GroupDigits] boş bırakılırsa, vbTrue kullanılır.
* Eğer Expression FormatPercent işlevine verilen ifade, sayısal bir değer haline dönüştürülemez bir metin dizesi ise, bu hatayı alırsınız:
Run-time error '13': Type mismatch - Çalışma zamanı hatası '13': Tür uyuşmazlığı

Örnek Kullanım
Sub ExcelTurkey()
MsgBox FormatPercent(123.456)
MsgBox FormatPercent(123.456, 3)
MsgBox FormatPercent(0.456, , vbFalse)
MsgBox FormatPercent(-40.456, , , vbTrue)
MsgBox FormatPercent(1000000, , , , vbFalse)
yuz1 = FormatPercent(10)
yuz2 = FormatPercent(10, , , , vbFalse)
yuz3 = FormatPercent(0.559, 0)
yuz4 = FormatPercent(-0.5, , , vbTrue)
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt