Makale ROUND - YUVARLA

Round( Number, [NumDigitsAfterDecimal] ) -- YUVARLA

Belirli bir sayıdaki ondalık basamağa sayıları yuvarlar. (Double)


Number

Yuvarlamak istediğiniz sayı.

[NumDigitsAfterDecimal]

Yuvarlamak istediğiniz ondalık basamak sayısını belirten isteğe bağlı pozitif tam sayı. (Long)
Eğer [NumDigitsAfterDecimal] argüman atlanırsa, varsayılan değeri 0 (en yakın tam sayıya yuvarlar) alır.

Açıklamalar
* Bu işlev, son basamağa bağlı olarak yukarı veya aşağı döner.
* Bu işlev, bir kayan nokta veya sabit nokta ondalık belirli bir sayıda yere yuvarlamak için kullanılabilir.
* [NumDigitsAfterDecimal] değeri 0'dan büyük veya eşit olmalıdır.
* [NumDigitsAfterDecimal] boş bırakılırsa 0 kullanılır.
* [NumDigitsAfterDecimal] boş bırakılırsa, bir Tam sayı döndürülür.
* [NumDigitsAfterDecimal] sayısal değer olarak yorumlanamazsa, Run-time error '13': Type mismatch hatası üretir.
* [NumDigitsAfterDecimal] negatif bir sayı ise, o zaman Run-time error '5': Invalid procedure call or argument hatası üretir.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  deger = 0.9
  MsgBox Round(deger) '= 1
  deger = 0.9
  MsgBox Round(deger, 1) '= 0.9
  deger = 0.149
  MsgBox Round(deger, 2) '= 0.15
  deger = 0.169
  MsgBox Round(deger, 2) '= 0.17
  MsgBox Round(123.456, 0) '= 123
  MsgBox Round(123.456, 1) '= 123.5
  MsgBox Round(123.456, 2) '= 123.46
  MsgBox Round(123.456, 3) '= 123.456
  MsgBox Round(56.78, 0) '= 57
  MsgBox Round(56.78, 1) '= 56.8
  MsgBox Round(56.78, 2) '= 56.78
  MsgBox Round(56.78, 3) '= 56.78
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt