Makale RTRIM

RTrim( String )

Metin dizesinin sağında boşluk bırakmadan döndürür. (String)


String

Metin dizesi. (String)

Açıklamalar
* String boşsa, boş değer döndürülür.
* Bu işlev LTRIM işlevine benzer .
* Variant / String veri türü yerine bir String veri türü döndürmek için RTRIM$ işlevini kullanabilirsiniz.

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  MsgBox "'" & RTrim("  excel arsivi") & "'"
  MsgBox "'" & RTrim("  excel arsivi  ") & "'"
  MsgBox "'" & RTrim("excel arsivi  ") & "'"
  MsgBox "'" & RTrim(LTrim("  excel arsivi  ")) & "'"
  MsgBox "'" & RTrim(Null) & "'"
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt