Makale SIN - SİNÜS

Sin( Number ) -- SİNÜS

Belirtilen bir açının sinüsünü döndürür. (Double)


Number

Sinüs değerini hesaplamak istediğiniz açıdır (radyan cinsinden). (Double)

Açıklamalar
* Bu işlev bir açı alır ve üçgenin iki kenarının oranını döndürür.
* Kenarortay: bir üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenarortay denir.
* Number, radyan cinsinden bir açı ifade eden herhangi bir sayısal ifade olabilir.
* Döndürülen değer 1 ile -1 arasındadır.
* Argümanınız derece cinsindeyse, bunu radyanlara dönüştürmek için PI / 180 ile hesaplanır.
* Argümanınız radyandaysa, dereceye dönüştürmek için 180 / PI ile çarpın.
* Bu işlevin tersi ark-sinüsü olarak adlandırılır.
* Bir sayı olarak yorumlanamayan bir değerle birlikte verilirse, bu hatayı üretir;
Run-time error '13': Type mismatch - Çalışma zamanı hatası '13': Tür uyuşmazlığı

Örnek Kullanım
PHP:
Sub ExcelTurkey()
  val1 = Sin(-1.5707963267949)
  val2 = Sin(0)
  val3 = Sin(1.0471975511966)
  '60 derece sinüs hesaplayın.
  Const pi = 3.14159265358979
  '60 derece radyanlara pi/180 ile çarpılarak dönüştürün.
  val1 = Sin(60 * pi / 180)
  MsgBox Sin(0.45) ' = 0.43
End Sub
 
Murat OSMA

Yorumlar

Üst Alt