SQL Sorgu TRCODE Anlamları Fonksiyon

Murat OSMA

Yönetici
Site Yöneticisi
Katılım
25 May 2018
Mesajlar
1,292
En iyi yanıt
9
Puanları
113
Konum
İstanbul
Web sitesi
excelarsivi.com
Ad Soyad
Murat OSMA
Office Versiyon
Office 365 TR+EN
Logo'da TRCODE Anlamlarına bu Fonksiyon ile erişebilirsiniz.

[HIDEREPLYTHANKS]
SQL:
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO

CREATE function [dbo].[fn_trcode]
(
    @tb varchar(50), -- Tablo Adı
    @tr int, -- Tablo Trcode
    @sf int, -- Stline Tablosu İçin STFICHEREF Alan Adı
    @md int -- Paytrans Tablosu İçin MODULENR Alan Adı
) returns varchar(100) as
begin
return
(
    case
    when @tb='Invoice' and @tr =1 then 'Satınalma Faturası'
    when @tb='Invoice' and @tr =2 then 'Perakende İade Faturası'
    when @tb='Invoice' and @tr =3 then 'Toptan Satış İade Faturası'
    when @tb='Invoice' and @tr =4 then 'Alınan Hizmet Faturası'
    when @tb='Invoice' and @tr =5 then 'Alınan Proforma Faturası'
    when @tb='Invoice' and @tr =6 then 'Satınalma İade Faturası'
    when @tb='Invoice' and @tr =7 then 'Perakende Satış Faturası'
    when @tb='Invoice' and @tr =8 then 'Toptan Satış Faturası'
    when @tb='Invoice' and @tr =9 then 'Verilen Hizmet Faturası'
    when @tb='Invoice' and @tr =10 then 'Verilen Proforma Faturası'
    when @tb='Invoice' and @tr =13 then 'Alınan Fiyat Farkı Faturası'
    when @tb='Invoice' and @tr =14 then 'Verilen Fiyat Farkı Faturası'
    when @tb='Invoice' and @tr =26 then 'Müstahsil Makbuzu'
    when @tb='Clfline' and @tr =1 then 'Nakit Tahsilat'
    when @tb='Clfline' and @tr =2 then 'Nakit Ödeme'
    when @tb='Clfline' and @tr =3 then 'Borç Dekontu'
    when @tb='Clfline' and @tr =4 then 'Alacak Dekontu'
    when @tb='Clfline' and @tr =5 then 'Virman Işlemi'
    when @tb='Clfline' and @tr =6 then 'Kur Farkı İşlemi'
    when @tb='Clfline' and @tr =12 then 'Özel İşlem'
    when @tb='Clfline' and @tr =20 then 'Gelen Havaleler'
    when @tb='Clfline' and @tr =21 then 'Gönderilen Havaleler'
    when @tb='Clfline' and @tr =31 then 'Satınalma Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =32 then 'Perakende Satış İade Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =24 then 'Döviz Alış Belgesi'
    when @tb='Clfline' and @tr =25 then 'Döviz Satış Belgesi'
    when @tb='Clfline' and @tr =33 then 'Toptan Satış İade Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =34 then 'Alınan Hizmet Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =35 then 'Alınan Proforma Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =36 then 'Satınalma İade Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =37 then 'Perakende Satış Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =38 then 'Toptan Satış Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =39 then 'Verilen Hizmet Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =40 then 'Verilen Proforma Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =41 then 'Verilen Vade Farkı Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =42 then 'Alınan Vade Farkı Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =43 then 'Alınan Fiyat Farkı Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =44 then 'Verilen Fiyat Farkı Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =46 then 'Alınan Ser. Mes. Makbuzu'
    when @tb='Clfline' and @tr =28 then 'Banka Alınan Hizmet Faturası'
    when @tb='Clfline' and @tr =56 then 'Müsthsil Makbuzu'
    when @tb='Clfline' and @tr =61 then 'Çek Girişi'
    when @tb='Clfline' and @tr =62 then 'Senet Girişi'
    when @tb='Clfline' and @tr =63 then 'Çek Çıkış Cari Hesaba'
    when @tb='Clfline' and @tr =64 then 'Senet Çıkış Cari Hesaba'
    when @tb='Clfline' and @tr =70 then 'Kredik Kartı Fişi'
    when @tb='Clfline' and @tr =71 then 'Kredik Kartı İade Fişi'
    when @tb='Clfline' and @tr =14 then 'Açılış Fişi'
    when @tb='Clfline' and @tr =81 then 'Ödemeli Satış Siparişi'
    when @tb='Clfline' and @tr =82 then 'Ödemeli Satınalma Siparişi'
    when @tb='Kslines' and @tr =11 then 'Cari Hesap Tahsilat'
    when @tb='Kslines' and @tr =12 then 'Cari Hesap Ödeme'
    when @tb='Kslines' and @tr =21 then 'Bankaya Yatırılan'
    when @tb='Kslines' and @tr =22 then 'Bankadan Çekilen'
    when @tb='Kslines' and @tr =31 then 'Mal Alım Faturası'
    when @tb='Kslines' and @tr =32 then 'Perakende Sat İade Faturası'
    when @tb='Kslines' and @tr =33 then 'Toptan Sat İade Faturası'
    when @tb='Kslines' and @tr =34 then 'Alınan Hizmet Faturası'
    when @tb='Kslines' and @tr =35 then 'Satınalma İade Faturası'
    when @tb='Kslines' and @tr =36 then 'Perakende Sat Faturası'
    when @tb='Kslines' and @tr =37 then 'Toptan Sat Faturası'
    when @tb='Kslines' and @tr =38 then 'Verilen Hizmet Faturası'
    when @tb='Kslines' and @tr =39 then 'Müstahsil Makbuzu'
    when @tb='Kslines' and @tr =41 then 'Muh. Tahsil'
    when @tb='Kslines' and @tr =42 then 'Muh. Tediye'
    when @tb='Kslines' and @tr =61 then 'Çek Tahsili'
    when @tb='Kslines' and @tr =62 then 'Senet Tahsili'
    when @tb='Kslines' and @tr =63 then 'Çek Ödemesi'
    when @tb='Kslines' and @tr =64 then 'Senet Ödemesi'
    when @tb='Kslines' and @tr =71 then 'Açılış (Borç)'
    when @tb='Kslines' and @tr =72 then 'Açılış (Alacak)'
    when @tb='Kslines' and @tr =73 then 'Virman (Borç)'
    when @tb='Kslines' and @tr =74 then 'Virman (Alacak)'
    when @tb='Kslines' and @tr =75 then 'Gider Pusulası'
    when @tb='Kslines' and @tr =76 then 'Verilen Serbest Mes'
    when @tb='Kslines' and @tr =77 then 'Alınan Serbest Mes'
    when @tb='Kslines' and @tr =79 then 'Kur Farkı (Borç)'
    when @tb='Kslines' and @tr =80 then 'Kur Farkı (Alacak)'
    when @tb='Clfiche' and @tr =1 then 'Nakit Tahsilat'
    when @tb='Clfiche' and @tr =2 then 'Nakit Ödeme'
    when @tb='Clfiche' and @tr =3 then 'Borç Dekontu'
    when @tb='Clfiche' and @tr =4 then 'Alacak Dekontu'
    when @tb='Clfiche' and @tr =5 then 'Virman Işlemi'
    when @tb='Clfiche' and @tr =6 then 'Kur Farkı İşlemi'
    when @tb='Clfiche' and @tr =12 then 'Özel İşlem'
    when @tb='Clfiche' and @tr =20 then 'Gelen Havaleler'
    when @tb='Clfiche' and @tr =21 then 'Gönderilen Havaleler'
    when @tb='Clfiche' and @tr =31 then 'Mal Alım Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =32 then 'Perakende Satış İade Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =33 then 'Toptan Satış İade Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =34 then 'Alınan Hizmet Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =35 then 'Alınan Proforma Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =36 then 'Satınalma İade Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =37 then 'Perakende Satış Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =38 then 'Toptan Satış Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =39 then 'Verilen Hizmet Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =40 then 'Verilen Proforma Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =41 then 'Verilen Vade Farkı Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =42 then 'Alınan Vade Farkı Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =43 then 'Alınan Fiyat Farkı Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =44 then 'Verilen Fiyat Farkı Faturası'
    when @tb='Clfiche' and @tr =56 then 'Müsthsil Makbuzu'
    when @tb='Clfiche' and @tr =61 then 'Çek Girişi'
    when @tb='Clfiche' and @tr =62 then 'Senet Girişi'
    when @tb='Clfiche' and @tr =63 then 'Çek Çıkış Cari Hesaba'
    when @tb='Clfiche' and @tr =64 then 'Senet Çıkış Cari Hesaba'
    when @tb='Clfiche' and @tr =70 then 'Kredik Kartı Fişi'
    when @tb='Clfiche' and @tr =14 then 'Açılış Fişi'
    when @tb='Csroll' and @tr =1 then 'Çek Girişi'
    when @tb='Csroll' and @tr =2 then 'Senet Girişi'
    when @tb='Csroll' and @tr =3 then 'Çek Çıkış Cari Hesaba'
    when @tb='Csroll' and @tr =4 then 'Senet Çıkış Cari Hesaba'
    when @tb='Csroll' and @tr =5 then 'Çek Çıkış Banka Tahsil'
    when @tb='Csroll' and @tr =6 then 'Senet Çıkış Banka Tahsil'
    when @tb='Csroll' and @tr =7 then 'Çek Çıkış Banka Teminat'
    when @tb='Csroll' and @tr =8 then 'Senet Çıkış Banka Teminat'
    when @tb='Csroll' and @tr =9 then 'İşlem Bordrosu Müşteri çeki'
    when @tb='Csroll' and @tr =10 then 'İşlem Bordrosu Müşteri Senedi'
    when @tb='Csroll' and @tr =11 then 'İşlem Bordrosu Kendi Çekimiz'
    when @tb='Csroll' and @tr =12 then 'İşlem Bordrosu Kendi Senedimiz'
    when @tb='Csroll' and @tr =13 then 'İşyerleri Arası İ.Bord. Müşteri Çeki'
    when @tb='Bnfiche' and @tr =1 then 'Banka İşlem Fişi'
    when @tb='Bnfiche' and @tr =2 then 'Banka Virman Fişi'
    when @tb='Bnfiche' and @tr =3 then 'Gelen Havale / Eft'
    when @tb='Bnfiche' and @tr =4 then 'Gönderilen Havale / Eft'
    when @tb='Bnfiche' and @tr =5 then 'Banka Açılış Fişi'
    when @tb='Bnfiche' and @tr =6 then 'Banka Kur Farkı Fişi'
    when @tb='Bnfiche' and @tr =7 then 'Döviz Alış Belgesi'
    when @tb='Bnfiche' and @tr =8 then 'Döviz Satış Belgesi'
    when @tb='Bnfiche' and @tr =16 then 'Banka Alınan Hizmet Faturası'
    when @tb='Bnfiche' and @tr =17 then 'Banka Verilen Hizmet Faturası'
    when @tb='Bnfiche' and @tr =18 then 'Bankadan Çek Ödemesi'
    when @tb='Bnfiche' and @tr =19 then 'Bankadan Senet Ödemesi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =1 then 'Satınalma İrsaliyesi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =2 then 'Perakende Satış İade İrsaliyesi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =3 then 'Toptan Satış İade İrsaliyesi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =4 then 'Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =5 then 'Konsinye Giriş İrsaliyesi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =6 then 'Satınalma İade İrsaliyesi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =7 then 'Perakende Satış İrsaliyesi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =8 then 'Toptan Satış İrsaliyesi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =9 then 'Konsinye Çıkış İrsaliyesi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =10 then 'Konsinye Giriş İade İrsaliyesi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =11 then 'Fire Fişi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =12 then 'Sarf Fişi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =13 then 'Üretimden Giriş Fişi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =14 then 'Devir Fişi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =25 then 'Ambar Fişi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =26 then 'Muhtahsil İrsaliyesi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =50 then 'Sayım Fazlası Fişi'
    when @tb='Stfiche' and @tr =51 then 'Sayım Eksiği Fişi'
    when @tb='Orfiche' and @tr =1 then 'Alınan Sipariş'
    when @tb='Orfiche' and @tr =2 then 'Verilen Sipariş'
    when @tb='Stline' and @tr =1 then 'Satınalma Faturası'
    when @tb='Stline' and @tr =2 then 'Perakende İade Faturası'
    when @tb='Stline' and @tr =3 then 'Toptan Satış İade Faturası'
    when @tb='Stline' and @tr =4 and @sf=0 then 'Alınan Hizmet Faturası'
    when @tb='Stline' and @tr =4 and @sf>0 then 'Konsinye Çıkış İade İrsaliyesi'
    when @tb='Stline' and @tr =5 and @sf=0 then 'Alınan Proforma Faturası'
    when @tb='Stline' and @tr =5 and @sf>0 then 'Konsinye Giriş İrsaliyesi'
    when @tb='Stline' and @tr =6 then 'Satınalma İade Faturası'
    when @tb='Stline' and @tr =7 then 'Perakende Satış Faturası'
    when @tb='Stline' and @tr =8 then 'Toptan Satış Faturası'
    when @tb='Stline' and @tr =9 and @sf=0 then 'Verilen Hizmet Faturası'
    when @tb='Stline' and @tr =9 and @sf>0 then 'Konsinye Çıkış İrsaliyesi'
    when @tb='Stline' and @tr =10 and @sf=0 then 'Verilen Proforma Faturası'
    when @tb='Stline' and @tr =10 and @sf>0 then 'Konsinye Giriş İade İrsaliyesi'
    when @tb='Stline' and @tr =11 then 'Fire Fişi'
    when @tb='Stline' and @tr =12 then 'Safr Fişi'
    when @tb='Stline' and @tr =13 and @sf=0 then 'Alınan Fiyat Farkı Faturası'
    when @tb='Stline' and @tr =13 and @sf>0 then 'Üretimden Giriş Fişi'
    when @tb='Stline' and @tr =14 and @sf=0 then 'Verilen Fiyat Farkı Faturası'
    when @tb='Stline' and @tr =14 and @sf>0 then 'Devir Fişi'
    when @tb='Stline' and @tr =25 then 'Ambar Fişi'
    when @tb='Stline' and @tr =50 then 'Sayım Fazlası'
    when @tb='Stline' and @tr =51 then 'Sayım Eksiği'
    when @tb='Paytrans' and @tr =1 and @md=10 then 'Nakit Tahsilat'
    when @tb='Paytrans' and @tr =2 and @md=10 then 'Nakit Ödeme'
    when @tb='Paytrans' and @tr =11 and @md=10 then 'Cari Hesap Tahsilat'
    when @tb='Paytrans' and @tr =12 and @md=10 then 'Cari Hesap Ödeme'
    when @tb='Paytrans' and @tr =21 and @md=10 then 'Bankaya Yatırılan'
    when @tb='Paytrans' and @tr =12 and @md=10 then 'Bankadan Çekilen'
    when @tb='Paytrans' and @tr =31 and @md=10 then 'Satınalma Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =32 and @md=10 then 'Perakende Satış İade Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =33 and @md=10 then 'Toptan Satış İade Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =34 and @md=10 then 'Alınan Hizmet Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =35 and @md=10 then 'Satınalma İade Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =36 and @md=10 then 'Perakende Satış Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =37 and @md=10 then 'Toptan Satış Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =38 and @md=10 then 'Verilen Hizmet Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =39 and @md=10 then 'Müstahsil Makbuzu'
    when @tb='Paytrans' and @tr =41 and @md=10 then 'Muh. Tahsil'
    when @tb='Paytrans' and @tr =42 and @md=10 then 'Muh. Tediye'
    when @tb='Paytrans' and @tr =61 and @md=10 then 'Çek Tahsili'
    when @tb='Paytrans' and @tr =62 and @md=10 then 'Senet Tahsili'
    when @tb='Paytrans' and @tr =63 and @md=10 then 'Çek Ödemesi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =64 and @md=10 then 'Senet Ödemesi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =71 and @md=10 then 'Açılış (Borç)'
    when @tb='Paytrans' and @tr =72 and @md=10 then 'Açılış (Alacak)'
    when @tb='Paytrans' and @tr =73 and @md=10 then 'Virman (Borç)'
    when @tb='Paytrans' and @tr =74 and @md=10 then 'Virman (Alacak)'
    when @tb='Paytrans' and @tr =75 and @md=10 then 'Gider Pusulası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =76 and @md=10 then 'Verilen Serbest Mes'
    when @tb='Paytrans' and @tr =77 and @md=10 then 'Alınan Serbest Mes'
    when @tb='Paytrans' and @tr =1 and @md =6 then 'Çek Girişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =2 and @md =6 then 'Senet Girişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =3 and @md =6 then 'Çek Çıkış Cari Hesaba'
    when @tb='Paytrans' and @tr =4 and @md =6 then 'Senet Çıkış Cari Hesaba'
    when @tb='Paytrans' and @tr =5 and @md =6 then 'Çek Çıkış Banka Tahsil'
    when @tb='Paytrans' and @tr =6 and @md =6 then 'Senet Çıkış Banka Tahsil'
    when @tb='Paytrans' and @tr =7 and @md =6 then 'Çek Çıkış Banka Teminat'
    when @tb='Paytrans' and @tr =8 and @md =6 then 'Senet Çıkış Banka Teminat'
    when @tb='Paytrans' and @tr =9 and @md =6 then 'İşlem Bordrosu Müşteri çeki'
    when @tb='Paytrans' and @tr =10 and @md =6 then 'İşlem Bordrosu Müşteri Senedi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =11 and @md =6 then 'İşlem Bordrosu Kendi Çekimiz'
    when @tb='Paytrans' and @tr =12 and @md =6 then 'İşlem Bordrosu Kendi Senedimiz'
    when @tb='Paytrans' and @tr =13 and @md =6 then 'İşyerleri Arası İ.Bord. Müşteri Çeki'
    when @tb='Paytrans' and @tr =1 and @md =7 then 'Banka İşlem Fişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =2 and @md =7 then 'Banka Virman Fişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =3 and @md =7 then 'Gelen Havale / Eft'
    when @tb='Paytrans' and @tr =4 and @md =7 then 'Gönderilen Havale / Eft'
    when @tb='Paytrans' and @tr =5 and @md =7 then 'Banka Açılış Fişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =6 and @md =7 then 'Banka Kur Farkı Fişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =7 and @md =7 then 'Döviz Alış Belgesi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =8 and @md =7 then 'Döviz Satış Belgesi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =16 and @md =7 then 'Banka Alınan Hizmet Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =17 and @md =7 then 'Banka Verilen Hizmet Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =18 and @md =7 then 'Bankadan Çek Ödemesi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =19 and @md =7 then 'Bankadan Senet Ödemesi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =1 and @md =5 then 'Nakit Tahsilat'
    when @tb='Paytrans' and @tr =2 and @md =5 then 'Nakit Ödeme'
    when @tb='Paytrans' and @tr =3 and @md =5 then 'Borç Dekontu'
    when @tb='Paytrans' and @tr =4 and @md =5 then 'Alacak Dekontu'
    when @tb='Paytrans' and @tr =5 and @md =5 then 'Virman Işlemi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =6 and @md =5 then 'Kur Farkı İşlemi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =12 and @md =5 then 'Özel İşlem'
    when @tb='Paytrans' and @tr =20 and @md =5 then 'Gelen Havaleler'
    when @tb='Paytrans' and @tr =21 and @md =5 then 'Gönderilen Havaleler'
    when @tb='Paytrans' and @tr =31 and @md =5 then 'Mal Alım Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =32 and @md =5 then 'Perakende Satış İade Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =24 and @md =5 then 'Döviz Alış Belgesi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =25 and @md =5 then 'Döviz Satış Belgesi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =33 and @md =5 then 'Toptan Satış İade Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =34 and @md =5 then 'Alınan Hizmet Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =35 and @md =5 then 'Alınan Proforma Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =36 and @md =5 then 'Alım İade Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =37 and @md =5 then 'Perakende Satış Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =38 and @md =5 then 'Toptan Satış Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =39 and @md =5 then 'Verilen Hizmet Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =40 and @md =5 then 'Verilen Proforma Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =41 and @md =5 then 'Verilen Vade Farkı Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =42 and @md =5 then 'Alınan Vade Farkı Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =43 and @md =5 then 'Alınan Fiyat Farkı Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =44 and @md =5 then 'Verilen Fiyat Farkı Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =46 and @md =5 then 'Alınan Ser. Mes. Makbuzu'
    when @tb='Paytrans' and @tr =28 and @md =5 then 'Banka Alınan Hizmet Fat.'
    when @tb='Paytrans' and @tr =56 and @md =5 then 'Müsthsil Makbuzu'
    when @tb='Paytrans' and @tr =61 and @md =5 then 'Çek Girişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =62 and @md =5 then 'Senet Girişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =63 and @md =5 then 'Çek Çıkış Cari Hesaba'
    when @tb='Paytrans' and @tr =64 and @md =5 then 'Senet Çıkış Cari Hesaba'
    when @tb='Paytrans' and @tr =70 and @md =5 then 'Kredik Kartı Fişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =71 and @md =5 then 'Kredik Kartı İade Fişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =14 and @md =5 then 'Açılış Fişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =2 and @md =4 then 'Perakende Satış İade'
    when @tb='Paytrans' and @tr =3 and @md =4 then 'Toptan Satış İade'
    when @tb='Paytrans' and @tr =7 and @md =4 then 'Perakede Satış Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =8 and @md =4 then 'Toptan Satış Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =9 and @md =4 then 'Verilen Hizmet Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =10 and @md =4 then 'Verilen Proforma Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =14 and @md =4 then 'Verilen Fiyat Farkı Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =1 and @md =4 then 'Mal Alım Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =4 and @md =4 then 'Alınan Hizmet Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =5 and @md =4 then 'Alınan Proforma Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =6 and @md =4 then 'Alım İade Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =13 and @md =4 then 'Alınan Fiyat Farkı Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =41 and @md =4 then 'Verilen Vade Farkı Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =42 and @md =4 then 'Alınan Vade Farkı Faturası'
    when @tb='Paytrans' and @tr =26 and @md =4 then 'Müstahsil Makbuzu'
    when @tb='Paytrans' and @tr =1 and @md =3 then 'Ödemeli Satış Siparişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =2 and @md =3 then 'Ödemeli Satınalma Siparişi'
    when @tb='Paytrans' and @tr =3 and @md =61 then 'Borç Dekontu'
    when @tb='Paytrans' and @tr =4 and @md =61 then 'Alacak Dekontu' end
)
end
[/HIDEREPLYTHANKS]
 
Son düzenleme:

Vedat ÖZER

Logo Uzmanı
Geliştirici
Katılım
4 Haz 2018
Mesajlar
246
En iyi yanıt
4
Puanları
43
Yaş
30
Konum
Antalya / Merkez
Ad Soyad
Vedat ÖZER
Office Versiyon
2019
Aşağıdaki şekilde uyarlarsınız.


Stlıne ;

SQL:
SELECT TRCODE,[dbo].[fn_trcode]('Stline',TRCODE,STFICHEREF,0) [Fiş Türü] FROM LG_657_01_STLINE

Paytrans ;

SQL:
SELECT TRCODE,MODULENR,[dbo].[fn_trcode]('Paytrans',TRCODE,0,MODULENR) [Fiş Türü] FROM LG_657_01_PAYTRANS

Invoıce ;

SQL:
SELECT TRCODE,[dbo].[fn_trcode]('Invoice',TRCODE,0,0) [Fiş Türü] FROM LG_657_01_INVOICE

Clflıne ;

SQL:
SELECT TRCODE,[dbo].[fn_trcode]('Clfline',TRCODE,0,0) [Fiş Türü] FROM LG_657_01_CLFLINE

Kslınes ;

SQL:
SELECT TRCODE,[dbo].[fn_trcode]('Kslines',TRCODE,0,0) [Fiş Türü] FROM LG_657_01_KSLINES

Clfıche ;

SQL:
SELECT TRCODE,[dbo].[fn_trcode]('Clfiche',TRCODE,0,0) [Fiş Türü] FROM LG_657_01_CLFICHE

Csroll ;

SQL:
SELECT TRCODE,[dbo].[fn_trcode]('Csroll',TRCODE,0,0) [Fiş Türü] FROM LG_657_01_CSROLL

Bnfıche ;

SQL:
SELECT TRCODE,[dbo].[fn_trcode]('Bnfiche',TRCODE,0,0) [Fiş Türü] FROM LG_657_01_BNFICHE

Stfıche ;

SQL:
SELECT TRCODE,[dbo].[fn_trcode]('Stfiche',TRCODE,0,0) [Fiş Türü] FROM LG_657_01_STFICHE

Orfıche;

SQL:
SELECT TRCODE,[dbo].[fn_trcode]('Orfiche',TRCODE,0,0) [Fiş Türü] FROM LG_657_01_ORFICHE
 
Son düzenleme:
Üst Alt